Logowanie

Magazyn:

Ilość:

Produkt został dodany do koszyka

Ok

Regulamin

                                                                                REGULAMIN

 

§ 1 WARUNKI OGÓLNE

    1) Sklep Internetowy „Łaciak – meble biesiadne i góralskie” działający pod adresem www.biesiadne-meble.pl prowadzony jest przez firmę „FHU Łaciak” Mariusz  Łaciak z siedzibą w Niegowonicach, ul. Kościuszki 86b.
NIP: 649-103-39-04

REGON : 273048512
e-mail: fhulaciak@op.pl

           laciakmeble@gmail.com


2) Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
3) Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
4) Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.

§ 2 OFERTA

 

1) W/w firma zajmuje się produkcją i sprzedażą mebli biesiadnych, góralskich, ogrodowych, kuchennych oraz barowych. Wszystkie meble są fabrycznie nowe, wykonywane indywidualnie na zamówienie Klienta.
2) Ceną wiążącą dla obu stron jest ta, która pojawiła się w formularzu zamówienia w momencie zatwierdzenia transakcji.
3) W momencie gdy zrealizowanie zamówienia nie będzie możliwe klient zostanie powiadomiony drogą e-mailową bądź telefonicznie.

§ 3 ZAMÓWIENIA

1) Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia oraz podać adres e-mail bądź nr telefonu. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie  dotarło do sklepu.
2) Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
3) Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu korzystając z witryny internetowej lub poczty elektronicznej a także telefonicznie w godzinach 8,00-16,00
4) Czas realizacji zamówienia w przypadku:
a) płatności przelewem wynosi 14 dni roboczych od zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu,
b) gotówką w jednostce handlowej „FHU Łaciak” wynosi 14 dni roboczych od otrzymania gotówki i potwierdzenia zamówienia.
5) Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego prawidłowych danych do wysyłki.


§ 4 DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU

1) Dostawa odbywa się w wybrany przez Kupującego sposób:
a) dostawa przez firmę transportową lub kurierską,
b) odbiór przez Klienta ze wskazanej przez administratora placówki handlowej „FHU Łaciak”.
2) Po skompletowaniu i zrealizowaniu towar zostaje wysyłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy przez niezależnego przewoźnika od 7 do 14 dni roboczych.
3) Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji+przewidywany czas dostawy.
4) Meble nie są dostarczane w soboty, niedziele oraz święta.
5) Koszty wysyłki pokrywa Kupujący.
6) Przed odebraniem dostawy należy sprawdzić czy meble nie uległy uszkodzeniom mechanicznym podczas transportu oraz czy są kompletne. W przypadku gdy, meble noszą znamiona uszkodzenia bądź są niekompletne należy nie przyjmować przesyłki i sporządzić protokół szkody w obecności kuriera lub dostawcy oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą.
7) Sklep podpisując umowę z dostawcą jest jedynym podmiotem, który może dochodzić swoich praw w związku z niedopełnieniem przez dostawcę postanowień zawartych w umowie.


§ 5 ZWROT TOWARU

1) Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go na adres "FHU Łaciak" ul. Kościuszki 86b 42-450 Niegowonice. Koszty związane z uzasadnioną wysyłką reklamacyjną ponosi sprzedający. Czas rozpatrzenia reklamacji 14 dni. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.
2) Każdemu klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w nieprzekraczalnym terminie 10 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania Towaru przez konsumenta. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podany wyżej adres e-mail lub na adres siedziby.
Zakupiony Towar należy zwrócić na adres:
FHU „ŁACIAK” ul. Kościuszki 86b, 42-450 Niegowonice.

Koszty zwrotu ponosi klient o ile odstąpienie nie zostało wywołane przejściową niemożnością Sklepu spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez klienta.

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1) Wszystkie zgromadzone dane Klientów są przechowywane w bazie danych firmy FHU „ŁACIAK”, która jest Administratorem Danych Osobowych. Dane wykorzystane zostają tylko w celu realizacji zamówienia oraz kontaktu z klientem.
2) Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U NR 133 POZ. 883) dane osobowe podane przez klienta zostaną objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.
3) Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz może żądać ich usunięcia z bazy danych sklepu.
4) W celu realizowania płatności dane będą udostępniane PayU S.A., który jest również Administratorem Danych Osobowych natomiast w celu realizacji przesyłki firmom transportowym lub kurierskim.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Opisy produktów i zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność sklepu internetowego. Zakazuje się komercyjnego wykorzystywania publikowanych opisów produktów i ich zdjęć.
2)  Znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością  firmy.
3) O wszelkich działaniach w czasie realizacji zamówienia klient informowany jest pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.
4) Wszystkie informacje dotyczące towarów są zgodne z danymi katalogowymi. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych) - potencjalne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia.
5) Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie www.biesiadne-meble.pl .